23–24 квітня в НУХТ проводилась 84-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Зокрема студенти, аспіранти та викладачі кафедри інформаційних систем узяли участь у роботі підсекції 19.3 «Інформаційні технології» (частина секції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), виступивши з доповідями за тематикою власних наукових досліджень. Підсекція проводилась 24 квітня з 10:00 до 12:40 в аудиторії А-541. Загалом у її роботі взяло участь 57 осіб (у тому числі 16 викладачів і 41 студент).

Крім представників нашої кафедри, на секції були присутні викладачі кафедри інформатики, кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, кафедри машин і апаратів харчових виробництв НУХТ. Цього разу до нас також завітали представники Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) та Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва.

Під час роботи підсекції було заслухано 11 доповідей. Після виступів доповідачі відповідали на запитання по своїх роботах. Доповіді учасників викликали в аудиторії інтерес, а деякі — навіть жваві дискусії. За результатами було рекомендовано відзначити наступні роботи:

1 місце Побережець Олексій Васильович, КН-4-5
(доповідь «Міська IoT-система метеоспостережень»)

2 місце — Старнавський Ігор Ігорович, КН-4-5
(доповідь «Пристрій збору даних для мікробіологічних досліджень»)

3 місце — Кулик Станіслав Владиславович, КН-4-7ск.
(доповідь «Використання Google Sheets як бази даних для некомерційних додатків»)

Крім того, в рамках підсекції було прийнято до друку 44 тези доповідей від студентів, аспірантів і викладачів кафедри інформаційних систем, кафедри інформатики, кафедри біотехнології і мікробіології, кафедри експертизи харчових продуктів, а також ДВНЗ «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» (м. Бердичів, Україна) і Білоруського національного технічного університету (м. Мінськ, Білорусь). За підсумками було визначено викладачів нашої кафедри, які найбільш плідно займаються науковою роботою зі студентами:

  • доц. Грибков Сергій Віталійович (тез доповідей спільно зі студентами);
  • ст. викл. Костіков Микола Павлович (7 тез доповідей спільно зі студентами);
  • ст. викл. Гладка Мирослава Вікторівна (5 тез доповідей спільно зі студентами).

Тези доповідей уже опубліковано на офіційному сайті НУХТ у розділі «Наукова діяльність» → «Матеріали конференцій» → 84 конференція (частина 2). Тези нашої підсекції знаходяться на сторінках із 304 по 347.

Скачати файл (22 МБ) можна за наступним посиланням: http://conferencenuft.ho.ua/Books%20of%20abstracts/2018/Part%202.pdf

Дякуємо всім за активну участь, бажаємо подальших наукових успіхів та запрошуємо до співпраці на наступних наукових конференціях!