11–12 квітня в НУХТ проводилась ювілейна 85-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Зокрема студенти, аспіранти та викладачі кафедри інформаційних систем узяли участь у роботі підсекції 20.2 «Інформаційні технології» (частина секції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), виступивши з доповідями за тематикою власних наукових досліджень. Підсекція проводилась 12 квітня з 9:00 до 11:20 в аудиторії А-519. Загалом у її роботі взяло участь 70 осіб (у тому числі 15 викладачів і 55 студентів).

Крім представників нашої кафедри, на секції були присутні викладачі кафедри інформатики, кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., кафедри теплоенергетики та холодильної техніки НУХТ. Крім того, вже вдруге в роботі секції представлено спільну доповідь за участю представника Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД).

Під час роботи підсекції було заслухано 6 доповідей. Крім традиційних виступів студентів III–IV курсів за темами наукових досліджень і бакалаврських робіт, також виступила доц. Л.Г.Загоровська, розповівши про тематику НДР, якою зараз займаються викладачі нашої кафедри спільно зі студентами, зокрема магістрантами. Завершив роботу секції завідувач кафедри проф. С.М.Чумаченко, представивши доповідь про сучасні інформаційні технології для моніторингу, запобігання й усунення наслідків надзвичайних ситуацій в Україні.

Після виступів доповідачі відповідали на запитання по своїх роботах. Доповіді учасників викликали в аудиторії інтерес, а деякі — навіть жваві дискусії. За результатами було рекомендовано відзначити наступні роботи:

1 місце Крохін Антон ОлександровичКН-3-6
(доповідь «Робототехніка в Україні»)

2 місце — Романенко Назар Володимирович, КН-4-5
(доповідь «Інформаційна система обліку та моніторингу медичних оглядів працівників»)

3 місце — Турбал Олександр СергійовичКН-4-5
(доповідь «Інформаційна система обліку та моніторингу медичних оглядів працівників»)

Крім того, в рамках підсекції було прийнято до друку 35 тез доповідей від студентів, аспірантів і викладачів кафедри інформаційних систем, кафедри інформатики, кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, а також Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, Україна), Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України (м. Київ, Україна) і ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна). За підсумками було визначено викладачів нашої кафедри, які найбільш плідно займаються науковою роботою зі студентами:

  • доц. Андріюк Олена Петрівна (7 тез доповідей спільно зі студентами);
  • доц. Грибков Сергій Віталійович (4 тези доповідей спільно зі студентами).

Тези доповідей уже опубліковано на офіційному сайті НУХТ у розділі «Наукова діяльність» → «Матеріали конференцій» → 85 конференція (частина 2). Тези нашої підсекції знаходяться на сторінках із 401 по 437.

Скачати файл (7 МБ) можна за наступним посиланням: http://conferencenuft.ho.ua/Books%20of%20abstracts/2019/Part%202.pdf

Дякуємо всім за активну участь, бажаємо подальших наукових успіхів та запрошуємо до співпраці на наступних наукових конференціях!