Шановні викладачі, аспіранти та студенти!

2–3 квітня 2020 р. в НУХТ традиційно пройде щорічна, 86-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів.

Запрошуємо всіх брати участь у секції «Інформаційні технології»! Для цього пишіть і надсилайте тези доповідей (вимоги до оформлення та зразки див. нижче) до п’ятниці 6 БЕРЕЗНЯ (включно) на e-mail: MikolaszK@gmail.com

Участь для представників НУХТ є безкоштовною!

СТУДЕНТАМ нагадуємо, що підготовка та публікація тез і виступ на конференції — це можливість:

 • дослідити цікаву сучасну наукову проблему, метод чи технологію за своїм фахом;
 • поділитись отриманими результатами та своїми ідеями з іншими студентами та викладачами;
 • набути досвіду написання наукових текстів;
 • попрактикуватись у публічних виступах із доповіддю;
 • отримати додаткові бали до семестрового рейтингу (0,5 бала за тези і 1 бал за виступ);
 • отримати додаткові бали при вступі до магістратури.

ТЕМАТИКА. Зазвичай 4–5 курс готує доповіді за темою диплому (хоча бувають винятки), 1–3 курси — на свій вибір. Загалом радимо шукати цікаву інформацію про новітні наукові та технічні розробки в тій галузі ІТ, яка вам найбільше до вподоби, а також звертатися за порадою до викладачів, які ведуть відповідні предмети. Однак при цьому необхідно, щоб у вашому дослідженні була якась новизна, тобто проведено експеримент, поставлено та розв’язано якесь завдання, застосовано наукові методи, підходи, сучасні технології / пристрої, щось створено / розроблено / спроектовано / реалізовано / проаналізовано / запропоновано тощо.

Нагадуємо всім, що конференція є науковою! Тож тези доповідей повинні мати наукову цінність і описувати результати дослідницької роботи.

ЗРАЗКИ тез, які посідали призові місця на нашій секції в 2015–17 рр.

Тези студентів слід узгоджувати з науковими керівниками (через Інтернет або особисто). Керівники тез зазначаються як співавтори (на початку тез, через кому).

Робочі мови конференції — українська та англійська. Англомовні тези буде додатково видано у збірнику, який планується включити до наукометричних баз даних.

Просимо дотримуватись вимог до оформлення! Вони аналогічні торішнім. Зокрема:

 • Формат — документ Microsoft Word 2003 (.doc)!
 • Обсяг — рівно 1 сторінка 17x24 см, усі поля — по 2 см, абзац — 0,6 см.
 • Шрифт — Times New Roman, кегль — 10, інтервал — 1.

Обов’язковим лишається поділ тексту на розділи:

 • Вступ (не більше 3 рядків),
 • Матеріали і методи (не більше 6 рядків),
 • Результати (0,5–0,75 сторінки),
 • Висновки (не більше 3 рядків),
 • Література (лише сучасні статті та монографії).

Докладні вимоги та рекомендації до оформлення тез (файл .doc, 40 кБ)

Приклади тез (файл .doc, 330 кБ)

Більше інформації — на сайті конференції: http://conferencenuft.ho.ua/index_ua.html

writing