21 червня 2019 року на кафедрі інформаційних систем було проведено черговий науковий семінар. Аспірантка нашої кафедри Наталія Миколаївна Бреус представила колегам результати свого дисертаційного дослідження. На засіданні були присутні більшість викладачів кафедри, в тому числі троє членів спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 по захисту дисертаційних робіт — проф. О.П.Кургаєв, проф. В.А.Литвинов і проф. В.В.Самсонов.

Темою кандидатської дисертації, над якою працює Н.М.Бреус, є «Інформаційна технологія для моделювання рецептур морозива». Робота виконується за спеціальністю 05.13.06 — «Інформаційні технології». Науковий керівник — викладач нашої кафедри, доц., к.т.н. С.В.Грибков.

Під час доповіді було представлено основні результати наукового дослідження та проілюстровано їх слайдами презентації. Робота викликала інтерес аудиторії та наукову дискусію. Після заслуховування аспірантки присутні поставили їй свої запитання по дослідженню. Отримані зауваження та пропозиції буде враховано при оформленні дисертаційної роботи та підготовці до попереднього захисту.

Як підсумок наукового семінару, присутні рекомендували заслухати результати дослідження Н.М.Бреус на розширеному міжкафедральному науковому семінарі, який відбудеться найближчим часом.

Бажаємо нашій колезі успішного завершення роботи над дисертацією, а також чекаємо на подальші наукові семінари з доповідями інших здобувачів!