11 лютого на нашій кафедрі розпочалися захисти дипломних робіт студентами магістратури.

Протягом цих тижнів свої наукові роботи презентують студенти професійних спрямувань «Інформаційні управляючі системи та технології» і «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

Магістерські роботи традиційно відзначаються високим рівнем проведених досліджень і створених розробок. Деякі студенти продовжили тематику, розпочату ще в бакалаврських роботах, удосконаливши свої проекти за рахунок застосування наукових методів і сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій. Дехто ж змінив напрям дослідження та цього разу розглянув актуальні наукові проблеми, запропонувавши нові підходи до їх розв’язання.

Багато з представлених праць зацікавили екзаменаційну комісію та викликали жваве обговорення, а деякі магістерські роботи було вирішено направити на конкурс студентських наукових робіт. Загалом захисти проходять успішно, і більшість наших магістрів отримують відмінні оцінки.

Вітаємо всіх, хто вже захистився, а іншим бажаємо успіхів у наступні дні захистів!

Випускникам бажаємо подальшої плідної праці як у науковій сфері, так і в усіх інших галузях застосування інформаційних технологій!