Підбито підсумки науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем за 2017 рік.

Цього року професор нашої кафедри Олександр Пилипович Кургаєв спільно з С. М. Григор’євим отримали патент UA 119773 U — «Мережевий пристрій управління».

Підготовлено розділи у двох опублікованих колективних монографіях — «Системи і методи ідентифікації електротехнічних об’єктів» (проф. А. М. Сільвестров) і «Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017» (доц. В. І. Ночвай).

За 2017 рік викладачами, аспірантами та студентами кафедри підготовлено та видано 46 наукових статей. Із них:

 • 7 опубліковано у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS;
 • 6 — у міжнародних виданнях;
 • 3 — у виданнях зарубіжних країн англійською мовою;
 • 6 — в українських фахових виданнях англійською мовою;
 • 6 — за участю молодих учених кафедри;
 • 1 — за участю студентів.

Також опубліковано тези 132 доповідей на 38 конференціях (у тому числі 110 тез — на 30 міжнародних конференціях). Проведено 32 виступи на міжнародних наукових конференціях та 1 стендову доповідь. Із-поміж тез доповідей 40 опубліковано за участю студентів (1 — одноосібно, без викладачів), 32 — за участю молодих учених кафедри.

Крім того, викладачами нашої кафедри підготовлено та видано 6 навчальних посібників: «Теорія автоматів у моделюванні економіки», «Моделювання систем», «Управління ІТ-проектами», «Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів», «CASE-технології у проектуванні інформаційних систем» і «Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень».

Протягом 2017 року 34 студенти напряму «комп’ютерні науки» взяли участь у олімпіадах:

 • міжнародній олімпіаді з програмування ACM-ICPC-2017 (регіональний і другий етап);
 • X та XI міжнародній олімпіаді «ІТ-планета»;
 • міжнародному ІТ-чемпіонаті «Золотий байт» – 2017 і 2018;
 • XII відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування ім. С. О. Лєбєдєва та В. М. Глушкова «KPI-OPEN 2017»;
 • олімпіаді з математики (університетському етапі та всеукраїнському етапі в місті Суми).

Одна студентська наукова робота взяла участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт.

Продовжує свою роботу та регулярну участь у міжнародних змаганнях студентський гурток із радіоспорту.

Так тримати!