Підбито підсумки щодо науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем за період із січня по травень 2018 року.

Цього року кафедрою укладено 1 договір на виконання НДР за госпдоговірною тематикою із загальним обсягом фінансування в 30 тис. грн.

Підготовлено колективну монографію «Multiple Adaptive System of Identification» (проф. В. В. Самсонов, проф. А. М. Сільвестров у співавторстві з Л. Ю. Спінул) та розділи у двох опублікованих колективних монографіях — «ITM 2016: Air Pollution Modeling and its Application XXV» (проф. І. В. Ковалець) і  «Моделювання складних систем в економіці і освіті» (доц. С. В. Грибков, асист. К. Є. Бобрівник і студентка К. Ю. Чорнобай).

За перше півріччя 2018 року викладачами, аспірантами та студентами кафедри підготовлено та видано 22 наукові статті. З-поміж них:

 • 4 опубліковано у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS;
 • 3 — у виданнях зарубіжних країн англійською мовою;
 • 4 — в українських фахових виданнях англійською мовою;
 • 15 — в українських фахових виданнях українською та російською мовами;
 • 8 — за участю молодих учених кафедри;
 • 5 — за участю студентів.

Також опубліковано тези 60 доповідей на 10 міжнародних конференціях (у тому числі на 2 конференціях за кордоном — Австрія, Італія). Проведено 14 виступів на міжнародних наукових конференціях та 1 стендову доповідь. Із-поміж тез доповідей 41 опубліковано за участю студентів (1 — одноосібно, без викладачів), 22 — за участю молодих учених кафедри.

Крім того, викладачами нашої кафедри підготовлено та видано 1 навчальний посібник — « Інформатика та інформаційні технології » (доц. С. В. Грибков і асист. С. В. Маковецька в співавторстві з О. Л. Сєдих).

Протягом січня — травня 2018 року 18 студентів напряму та спеціальності «Комп’ютерні науки» взяли участь у олімпіадах:

 • Міжнародній олімпіаді з програмування ACM-ICPC - 2018 (регіональний етап);
 • Всеукраїнській студенській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інформатика» (1 і 2 етап);
 • Всеукраїнській студенській олімпіаді зі спеціальності «Інформатика» (1 і 2 етап);
 • Всеукраїнській студенській олімпіаді з комп’ютерних наук (1 і 2 етап);
 • Всеукраїнській студенській олімпіаді з математики (1 і 2 етап);
 • Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Програмування й управління ІТ-проектами» (Internet-олімпіада);
 • Міжнародній ІТ-олімпіаді «IT-Universe-2018»;
 • Міжнародній олімпіаді «Програміст-2018» (від фонду Бориса Колеснікова);
 • Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих учених (1 і 2 етап);
 • Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «ІТ-технології та кібербезпека».

Продовжує свою роботу та регулярну участь у міжнародних змаганнях студентський гурток із радіоспорту.

Так тримати!