Підбито підсумки щодо науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем за період із січня по травень 2019 року.

Цього року кафедрою укладено 1 договір на виконання НДР за госпдоговірною тематикою із загальним обсягом фінансування в 400 євро.

Підготовлено колективну монографію «Методи дослiдження електротехнiчних комплексiв i систем» (проф. А. М. Сільвестров у співавторстві з М. Я. Островерховим і К. Х. Зеленським).

За перше півріччя 2019 року викладачами, аспірантами та студентами кафедри підготовлено та видано 18 наукових статей. Серед них:

  • 2 опубліковано у виданнях зарубіжних країн (Німеччина, Польща);
  • 16 — в українських фахових виданнях;
  • 5 — за участю молодих учених кафедри;
  • 7 — за участю студентів.

Також опубліковано тези 86 доповідей на 13 міжнародних конференціях (у тому числі на 2 конференціях за кордоном — Данія, Польща). Проведено 25 виступів на міжнародних наукових конференціях. Із-поміж тез доповідей 58 опубліковано за участю студентів (8 — одноосібно, без викладачів), 11 — за участю молодих учених кафедри.

Крім того, викладачами нашої кафедри підготовлено та видано 1 навчальний посібник — «Основи програмування та алгоритмічні мови» (доц. С. В. Грибков у співавторстві з О. Л. Сєдих).

Протягом січня — травня 2019 року 18 студентів напряму та спеціальності «Комп’ютерні науки» взяли участь у олімпіадах:

  • Міжнародній олімпіаді з програмування ACM-ICPC - 2018 (регіональний етап — НУБіП);
  • Всеукраїнській студенській олімпіаді з комп’ютерних наук (1 етап — НУХТ);
  • Всеукраїнській студенській олімпіаді зі спеціальності «Інформатика» (1 і 2 етап — НУХТ, ХПІ);
  • Всеукраїнській студенській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інформатика» (1 і 2 етап — НУХТ, ХАІ);
  • Всеукраїнській студенській олімпіаді з математики (1 етап — НУХТ);
  • Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Продовжує свою роботу та регулярну участь у міжнародних змаганнях студентський гурток із радіоспорту.

Так тримати!