Порядок обчислення підсумкової оцінки за дисципліни, що викладаються в кількох семестрах, є наступним:

(згідно Положення про організацію навчального процесу):

«Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок за ці семестри у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься у додаток до диплому фахівця».

Ознайомитися з повним текстом Положення можна за посиланням:

http://nuft.edu.ua/page/55279d510f4c0/files/%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf