Шановні викладачі, аспіранти, студенти!

22–23 листопада 2018 р. у НУХТ на базі факультету АКС традиційно пройде щорічна, V Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами». Крім власне автоматизації виробництва, тематика охоплює інформаційні системи керування у виробництві та освіті, а також інтелектуальні системи керування та аналізу даних.

До участі запрошуються науковці, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, викладачі, аспіранти, студенти.
Участь у конференції — безкоштовна.
Від 1 автора приймається не більше 2 тез (вимоги до оформлення див. нижче).
Крайній термін прийому тез по нашій кафедрі  п’ятниця 9 ЛИСТОПАДА (включно).
Тези по нашій кафедрі надсилати на пошту: mikolaszk@gmail.com
 

Робочі мови конференції — українська, англійська, російська. Цими мовами можна подавати тези.
Збірник із тезами всіх доповідей буде опубліковано на сайті НУХТ у форматі .pdf.
Доповіді, рекомендовані секціями, можуть бути також опубліковані в одному з науково-технічних журналів НУХТ, включених до переліку ВАК України як фахові та наукометричної бази Web of Science.

Якщо Ви плануєте зробити доповідь, то просимо додатково зазначати в листі формат бажаного виступу (online або секційний виступ). За позитивним рішенням оргкомітету Вам будуть додатково повідомлені час і технічні налаштування (online-виступ) та місце (секційний виступ) Вашої доповіді.

Основні вимоги до оформлення тез:

Формат — документ Microsoft Word 2003 (.doc) (!)
Обсяг — 1 або 2 повні (!) сторінки A4, усі поля — по 2 см, абзацний відступ — 1,25 см.
Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, інтервал — 1,0.
У тексті не використовувати автоматичні переноси!
Згори сторінки, перед заголовком, слід зазначити шифр УДК.

Докладніше про вимоги
Шаблон оформлення тез
 
Докладніша інформація про конференцію — на сайті НУХТ:
http://nuft.edu.ua/news/anonsy-podij/v-mzhnarodna-naukovo-texnchnj-internet-konferenczya-%C2%ABsuchas