До 5 березня триває прийом робіт на конкурс «Black Sea Science - 2018», у т. ч. за напрямком «інформаційні технології та кібербезпека».

Мета конкурсу — залучення студентів до участі в міжнародних наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс пройде в березні 2018 р. на базі Одеської національної академії харчових технологій. Співорганізаторами є університети Болгарії, Сербії, Китаю, Казахстану, Польщі, Молдови, Білорусі.

Конкурс проводиться за наступними напрямками:

 • харчова наука і технологія (безпека та якість продуктів харчування, нові технології для харчової промисловості, гастрономія і національна кухня);
 • економіка і управління;
 • автоматизація;
 • ІТ-технології та кібербезпека;
 • відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища;
 • холодильні машини і установки.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати свою роботу до 5 березня 2018 року на адресу int_competition@onaft.edu.ua (із зазначенням напрямку).

Вимоги до оформлення:

 • робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), відомості про авторів, анотацію, зміст, вступ, аналітичний огляд, об’єкт, предмет і методи досліджень, результати роботи, висновки та список використаної літератури;
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • обсяг роботи становить 10–20 сторінок;
 • до роботи додаються креслення, ілюстрації, копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);
 • текст роботи і супровідні документи подаються українською, російською або англійською мовами.

Докладніша інформація та Положення про проведення Конкурсу знаходяться на сайті: http://isc.onaft.edu.ua

Телефони для довідок: (048) 712-42-21, (096) 392-85-62.

...