Із 17 по 24 вересня 2017 р. у місті Нетанья (Ізраїль) пройшла XII Міжнародна наукова конференція «Modern Achievements in Science and Education» («Сучасні досягнення в науці та освіті»).

У конференції взяли активну участь представники нашої кафедри — завідувач кафедри, професор Валерій Васильович Самсонов і професор, академік Національної академії педагогічних наук України Андрій Миколайович Гуржій. Під їхнім головуванням відбулися слухання доповідей на секціях проблем кібернетики та інформаційних технологій (17 вересня), а також секції загальних проблем освіти і проблем професійної освіти (21–22 вересня). Крім того, Валерій Васильович виступив із доповіддю «Інформаційна технологія колективного прийняття рішень при плануванні виробництва», в якій було представлено наукові розробки, напрацьовані на кафедрі інформаційних систем.

Загалом у рамках конференції було представлено понад 40 доповідей науковцями з Ізраїлю, України та Білорусі. Серед них були як представники вищих навчальних закладів, так і національних академій наук, окремих науково-дослідних інститутів і виробничих підприємств цих держав. Конференція відзначалась високим рівнем учасників, а також актуальністю та широтою висвітлених проблем. Окрім уже згаданих вище, також діяли секції, присвячені питанням економіки та управління; нанотехнологій і матеріалознавства; динаміки та міцності.

Вітаємо колег із успішною роботою, а також сподіваємось на подальшу активну участь викладачів нашої кафедри в міжнародних наукових конференціях!