Кафедра інформаційних систем зареєструвала тему науково-дослідної роботи на 2017-22 рр. в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ).

Відкрита НДР на тему «Дослідження та впровадження інформаційних технологій у галузях харчової промисловості та освіті» отримала державний реєстраційний номер 0117U003475. Вона триватиме протягом 5 років — із червня 2017 по травень 2022 р.

У рамках загальної теми сформульовано 13 завдань, які виконуються викладачами та аспірантами нашої кафедри. Завдання охоплюють дослідження, проектування та впровадження інформаційних систем для підтримки прийняття рішень, управління виробництвом та бізнес-процесами, підтримки процесу навчання, а також радіоспорту.