5-6 квітня в НУХТ проводилась 83-я міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».

Зокрема студенти, аспіранти та викладачі кафедри інформаційних систем узяли участь у роботі підсекції 19.3 «Інформаційні технології» (частина секції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), виступивши з доповідями за тематикою власних наукових досліджень. Підсекція проводилась 6 квітня з 10:00 до 12:40 в аудиторії А-520. Загалом у її роботі взяло участь 53 особи (у тому числі 14 викладачів, 1 аспірант і 38 студентів).

Під час роботи підсекції було заслухано 10 доповідей. Після виступів доповідачі відповідали на запитання по своїх роботах. Доповіді учасників викликали в аудиторії інтерес, а деякі — навіть жваві дискусії. За результатами було рекомендовано відзначити наступні роботи:

1 місце Римарчук Євгенія Олегівна (КН-4-6) і Єрошенко Олександр Андрійович (КН-4-5)
(доповідь «Інформаційна система відділу працевлаштування студентів навчально-методичного підрозділу НУХТ»)

2 місце — Олексюк Ілля Олександрович, КН-3-6
(доповідь «Гейміфікація та автоматизація процесу підготовки ІТ-спеціалістів на прикладі французької школи "42"»)

3 місце — Дерябкін Артем Олександрович, ІУС-М-3
(доповідь «Використання нейронної мережі для прогнозування роботи підприємств різної структури»)

Крім того, в рамках підсекції було прийнято до друку 33 тези доповідей від студентів, аспірантів і викладачів нашої кафедри, а також від кафедри інформатики. За підсумками було визначено викладачів, які найбільш плідно займаються науковою роботою зі студентами:

  • ст. викл. Гладка Мирослава Вікторівна (8 тез доповідей спільно зі студентами);
  • асист. Костіков Микола Павлович (6 тез доповідей спільно зі студентами);
  • доц. Грибков Сергій Віталійович (5 тез доповідей спільно зі студентами).

Тези доповідей уже опубліковано на офіційному сайті НУХТ у розділі «Наукова діяльність» → «Матеріали конференцій» → 83-я конференція (частина 2). Тези нашої підсекції знаходяться на сторінках із 279 по 311.

Скачати файл можна за наступним посиланням: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/Part%202%287%29.pdf

Дякуємо всім за активну участь, бажаємо подальших наукових успіхів та запрошуємо до співпраці на наступних наукових конференціях!