Кафедра інформаційних систем підбила підсумки науково-дослідної роботи за січень-червень 2017 року.

За період із січня по червень 2017 викладачами, аспірантами і студентами кафедри підготовлено та видано 29 наукових статей. Із них:

  • 5 опубліковано у виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS;
  • 5 — у міжнародних виданнях;
  • 3 — у виданнях зарубіжних країн англійською мовою;
  • 4 — в українських фахових виданнях англійською мовою.

Також опубліковано тези 70 доповідей на 22 конференціях (у тому числі 62 тези — на 19 міжнародних конференціях). Проведено 16 виступів на міжнародних наукових конференціях. Із-поміж тез доповідей 28 опубліковано за участю студентів, 20 — за участю молодих учених кафедри.

Викладачами кафедри підготовлено та видано навчальні посібники «Теорія автоматів у моделюванні економіки» та «Моделювання систем».

Також підготовлено розділ у опублікованій колективній монографії «Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017».

Крім того, за перше півріччя 24 студенти напряму «комп’ютерні науки» взяли участь у олімпіадах:

  • міжнародній олімпіаді з програмування ACM-ICPC-2017;
  • X міжнародній олімпіаді «ІТ-планета»;
  • міжнародному ІТ-чемпіонаті «Золотий байт»;
  • олімпіаді з математики (університетському етапі та всеукраїнському етапі в місті Суми).

Одна студентська наукова робота взяла участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт.

Так тримати!