Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти!

25–26 січня 2021 року на базі кафедри інформаційних систем НУХТ відбудеться Третя міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій».

Запрошуємо до 21 січня 2021 р. подавати заявки на участь і тези доповідей на офіційний e-mail конференції: strisitt@gmail.com.

Обсяг тез — від 1 до 4 сторінок А4 (шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, інтервал 1,0) українською, англійською, польською або російською мовою, формат — Microsoft Word 2003 (.doc).

Усі засідання конференції проходитимуть у онлайн-режимі з використанням засобів відеозв’язку (Zoom). Дані для доступу до відеоконференції буде розіслано учасникам напередодні проведення засідань.

Серед напрямів роботи конференції:

 • Світові тенденції в розробленні інформаційних систем і телекомунікаційних технологій;
 • Міжнародні стандарти у галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій та кіберзахисту;
 • Розвиток освіти і науки в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій та кіберзахисту;
 • Інтернет речей та розвиток його технологій для безпечного суспільства;
 • Моделювання та симуляція стихійних лих, надзвичайних ситуацій і реагування на них;
 • Досвід використання інформаційних технологій, безпілотних літальних апаратів і роботів для моніторингу довкілля, запобігання й ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження;
 • Неурядові та громадські організації у сфері цивільного захисту.

Збірник тез доповідей у форматі .pdf буде опубліковано наприкінці січня на сайтах кафедри інформаційних систем і факультету АКС, а також розіслано всім авторам електронною поштою. Публікація також має отримати номер ISBN як друковане видання.

Порядок розміщення матеріалу в тезах:
 • код УДК;
 • назва доповіді мовою оригіналу;
 • прізвища та ініціали всіх авторів;
 • організації, які представляють автори;
 • e-mail автора, відповідального за доповідь;
 • назва доповіді англійською мовою (для тез іншими мовами);
 • анотація англійською мовою (від 50 до 100 слів);
 • основний текст доповіді;
 • перелік літературних джерел.

Більш докладна інформація про конференцію — в інфолисті.

Зразок оформлення тез доповідей у долученому файлі.

За докладнішою інформацією звертайтеся до секретаріату оргкомітету конференції через Telegram, Whatsapp, Viber: +380974936624 (Микола Павлович Костіков).