Запрошуємо подавати свої заявки та проєкти до 15 березня 2021 року.

13 квітня 2021 року в Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ) відбудеться ІІІ Всеукраїнський студентський конкурс стартапів «TourSystemUkrChallenge».

До 15 березня можна подавати на розгляд матеріали щодо власних стартапів.

Вимоги:

Стартап виконується українською або англійською мовою. Текст друкується з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297мм), шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: верхнє – 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см. Обсяг стартапу не повинен перевищувати 25 сторінок без урахування додатків.

Докладніше — в долученому файлі:

TourSystemUkrChallenge2021