Перший день захисту відзначився високим рівнем підготовки. Кожен дипломник представив цікаві проекти, зробив змістовні доповіді і підтвердив кваліфікацію фахівців.
Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Губенко Анастасія, Бута Юлія, Васильченко Альона, Бельянська Ксенія, Ражик Роман.
Під час другого дня захисту майбутні спеціалісти в сфері ІТ представили вміння поєднувати набуті теоретичні знання з практичними навичками та виражати власні наукові переконання. Кожен із випускників продемонстрував якість підготовки і захисту дипломної роботи, проявив високий ступінь професійної підготовки, здатність до самостійного мислення, а також до самостійної практичної діяльності.

Під час підведення підсумків роботи завідувач кафедри проф. Самсонов В.В. зазначив, що автор кожної з представлених на захист дипломних робіт підтвердив глибоке і творче вивчення в конкретній області дослідження з елементами поглибленого аналізу, опанування методів наукового дослідження, прикладне застосування  теоретичних знань, а також практичних навичок, набутих у процесі виробничої та переддипломної практики на підприємствах, установах і в організаціях. Доповідачами дипломні роботи були наступні студенти: Старікова Анастасія, Синкевич Роман, Демчук Максим, Бахмат Антон, Насадюк Владислав, Ляпота Гліб, Степанюк Олександр. 

Тож привітаємо наших дипломників і побажаємо подальших успіхів у роботі.