Дослідження та інтелектуальний аналіз даних про випускників кафедри ІС НУХТ

На кафедрі інформаційних систем було виконано магістерську роботу на тему "Дослідження та інтелектуальний аналіз даних про випускників кафедри ІС НУХТ".

Дослідник - магістр 2017 року випуску спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" - Шуляр Владислав Ігорович

Цитуємо:

"Одним зі шляхів оцінки успішності та якості роботи кафедри є аналіз працевлаштування та успішності випускників, визначення знань затребуваних народним господарством, формування інформаційної підтримки прийняття рішень по розвитку навчальних планів на основі інтелектуального аналізу даних анкет випускників."

"На кафедрі готують фахівців-бакалаврів напряму «Комп’ютерні науки та технології» і магістрів, з цієї ж спеціальності, за спеціалізацією «Інформаційні управляючі системи та технології» і  «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг».
За час роботи кафедра випустила більше 1000 магістрів та спеціалістів.
Всі випускники працевлаштовані. Частина випускників залишилась у ВНЗ, продовжує наукову роботу і приймає участь у навчальному процесі."
 
"Збір інформації про випускників було проведено за рахунок анкетування. Всього було заповнено 45 анонімних анкет"
 
Аналіз проводився на основі даних з анонімних анкет. Відомості про випускників збираються через сайт кафедри. Їх можна побачити на сторінці "Випускники".
 
 1.1.Який відсоток випускників (по роках) працює за спеціальністю?
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Судячи з побудованого OLAP кубу можна сказати, що всього за спеціальністю працює 40 випускників (з 45 заповнених анонімних анкет), це 89 % працевлаштованість за спеціальністю."

       1.2. Який відсоток випускників можна віднести до середнього класу?

"Згідно з Державною службою статистики України середня заробітна плата одного штатного працівника сфери інформації та телекомунікації на грудень 2016 року становить 11164 грн. [8] Тобто, можна вважати, що людина, яка отримує більш 10000 грн є середнім класом або вище середнього класу."

 

Середній клас. Дуже часто стверджують, що саме середній клас в Україні має стати «опорою ринкових реформ, гарантом політичної стабільності та нового демократичного устрою», нарікаючи на те, що цей клас у нас ніяк не сформується. При цьому часто не пояснюється, що таке «середній клас». А тим часом мож­ливі різні його визначення, від вибору яких залежать сама наявність і конфігурація цього класу.

Існує декілька визначень середнього класу. Найчастіше до середнього класу відносять людей, які мають стабільний середній рівень прибутку, достатній для комфортного проживання та придбання речей довгострокового користування.

Ще один критерій — рівень освіти і наявність професійної кваліфікації. Згідно з цим критерієм до «середнього класу» залічують фахівців із вищою освітою (professionals).  Насамперед це ті, хто створює й обслуговує нові технології, пов’язані зі становленням постіндустрійного, інформаційного суспільства.

       1.2.1. Наявність власного житла

         1.2.2.  Наявність автомобіля

 

1.3. .Побудова кластерів за даними: сфера діяльності, заробітна плата

В результаті дослідження методів інтелектуального аналізу даних було обрано методи кластеризації (Data Mining), які є найбільш наглядними і такі, що дозволяють виявити в масиві даних групи об’єктів близькі за параметрами. Всього було утворено 5 кластерів
 
  Цей кластер вміщує випускників, що задіяни в сфері ІТ розробки та ІТ контролю якості. Більшість з них отримують зарплату у 15-20 тис. грн, двое в інтервалі 8-10 тис грн. і один - 30 тис. грн.
З цього кластеру видно, що науковці і працівники торгівлі отримують 5-8 тис грн., або 8-10 тис. грн
 
 
Цей кластер можна назвати кластером ІТ Менеджменту. Тут заробітки коливаються, в основному,  від 15 до 20 тис. грн., 25-30 тис.

 

Інші спеціалісти ІТ заробляють менше - 10-15 тис. і від 2 до 5 тис. грн. Можливо ще проходять стажування.
 
З цього кластеру видно, що деякі ІТ розробники заробляють більше 30 тис. грн.
 
Аналіз інформації  з наведених кластерів говорить про те, що менш за все отримують випускники в сфері науки (5-8 тис. грн.), але в них ще є потенціал, як і у всіх інших smiley
Презентацію диплому можна переглянути за посиланням: /upload/files/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C.ppt