Дисципліна

Архітектурні рішення технічного забезпечення інформаційних систем

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Бобрівник К.Є.

Вимоги до початку вивчення*

Дискретна математика, Основи програмування та розробка алгоритмів

Що буде вивчатися

Цифрові пристрої і логіка функціонування процесора, будова і склад пристроїв і самого ПК, зокрема мікропроцесора

Чому це цікаво/треба вивчити

Знання основ функціонування мікропроцесорної техніки допомагає  зрозуміти основи

Чого можна навчитися

Моделювати роботу мікропроцесора і його елементів, встановлювати пристрої і програмне забезпечення.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Для роботи системним адміністратором і налагоджувачем ПК.

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф.залік/екзамен