Управління ІТ проектами:

  1. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 108 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138
  2. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014.– 91 с.  http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ:

  1. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2012. – 83 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138
  2. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2013. – 178 с.  http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Технології комп'ютерного проектування:

  1. Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Технології захисту інформації:

  1. Хлобистова, О. А. Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, Ю. Г. Савченко, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 84 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Основи патентознавства:

  1. Основи патентознавства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг», денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Технологія створення програмних продуктів:

  1. Технологія створення програмних продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. А. Литвинов, М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138

 

Об'єктно-орієнтоване програмування:

  1. Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» заочної форми навчання / уклад. М. В. Гладка, М. О. Кіктєв, Р. О. Бойко. – К. : НУХТ, 2014.– 58 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=138​