Дисципліна

Економічна інформатика

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Харкянен О.В., к.т.н., доц.

Вимоги до початку вивчення*

-

Що буде вивчатися

Метою дисципліни є вивчення і практичне застосування інформаційних систем і програмних засобів обробки економічних даних, що використовуються для підготовки та прийняття управлінських рішень у виробництві, економіці та бізнесі.

Чому це цікаво/треба вивчити

Навички роботи з офісними документами, формування шаблонів для зменшення рутинної роботи з інформацією, вміння обробляти та аналізувати економічну інформацію є навиками, які будуть затребувані для будь-якого фахівця в галузі комп’ютерних наук.

Чого можна навчитися

Обробляти економічну інформацію з використанням інформаційних технологій.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Працювати з різноманітними офісними документами, здійснювати розрахунки, формувати шаблони для автоматизації роботи з економічною інформацією.

Форма занять

лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф. залік