На цій сторінці зібрано інформацію про дисципліни вільного вибору студента, що будуть викладатись у рамках освітніх програм кафедри інформаційних систем протягом 2021/22 н.р.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Бакалаврат

1 курс 2021/22 н.р. (освітня програма «Комп’ютерні науки»)
(для вибору вступниками 2021 р.):

 • Сучасна українська мова в професійній сфері
 • Культура професійного мовлення

1 курс 2021/22 н.р. (освітня програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»):
(для вибору вступниками 2021 р.):

 • Сучасна українська мова в професійній сфері
 • Культура професійного мовлення

2 курс 2021/22 н.р. (освітня програма «Комп’ютерні науки»)
(для вибору студентами груп КН-1-2 і КН-1-3 до 26 квітня 2021 р.):

2 курс 2021/22 н.р. (освітня програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»)
(для вибору студентами групи КН-1-4 до 26 квітня 2021 р.):

Магістратура — ОПП «Інформаційні управляючі системи», 1 курc 2021/22 н.р.
(для вибору вступниками 2021 р.):

 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 • Лідерство & teambuilding
 • Математичні методи моделювання навколишнього середовища
 • Обернені задачі моделювання навколишнього середовища

Магістратура — ОПП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», 1 курс 2021/22 н.р.
(для вибору вступниками 2021 р.):

 • Інноваційне підприємсництво та управління стартап проектами
 • Лідерство & teambuilding
 • Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації
 • Спеціальні програмні засоби обробки інформації
 • Еколого-економічна оптимізація виробництва
 • Методологія оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
 • Імітаційне моделювання екологічних процесів та систем
 • Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень
 • Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно небезпечних ситуацій
 • Програмно-апаратні комплекси моніторингу параметрів довкілля
 • Екологічне право та безпека
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
 • Моніторинг та методи контролю довкілля
 • Спеціальні моніторингові системи
 • Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів
 • Основи наукових досліджень