Дисципліна

Інформаційні системи дистанційного навчання

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

М'якшило О.М.

Що буде вивчатися

Принципи дистанційного навчання, методи побудови фрагментів систем дистанційного навчання.

Чому це цікаво/треба вивчити

Дистанційне навчання є актуальним та сучасним, має свої особливості,як позитивного, так і негативного плану, надає широкий спектр представлення знань у вигляді відео-аудіо матеріалів, які реалізують тренажери, підручники, тести тощо.

Чого можна навчитися

На протязі занять студенти набувають навичок створювати оригінальні відеоролики зі звуковим супроводженням, проводять розкадровку знятого матеріалу , вставку текстів, малюнків, тестів та спецефектів. Створення роликів відбувається в середовищі Camtasio Studio8 з використанням методу захоплення екрану. Також, відбувається знайомство з оболонкою електронного навчального засобу на основі онтології.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Можна використовувати для створення оригінальних електронних навчальних засобів.

Форма занять

Лекції та лабораторні.

Форма підсумкового контролю

Диф. залік