(створена у 2002 році)

Кафедра інформаційних систем здійснює професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (спеціалізація «Комп’ютерні науки»), а також магістрів за спеціалізаціями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг». Узагальненим  об'єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички студенти закріплюють під час проходження практики на підприємствах харчової промисловості, у наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах і комерційних установах, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це, зокрема, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», Київський пивзавод на Подолі, хлібокомбінати міста та інші харчові підприємства України. Між кафедрою інформаційних систем і зазначеними науковими установами укладено договори  про наукову допомогу в підготовці фахівців, провідні вчені викладають дисципліни професійної підготовки, очолюють наукові дослідження.  Кафедра має також договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво – обмін студентами, з провідними фірмами-розробниками програмних засобів, які в процесі проходження студентами практики кращим пропонують роботу. Під час навчання студенти кафедри мають змогу набути знань та досвіду, працюючи адміністраторами комп’ютерних лабораторій університету, у відділі технічних засобів навчання та дистанційної освіти, центрі інтелектуальних комп'ютерних систем, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Для виконання наукових досліджень – аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем використовується п’ять комп'ютерних аудиторій, які мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної робіт організовано локальну комп’ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Студенти із визначними здібностями приєднуються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів та служб університету, беруть участь у розробленні і впровадженні електронних засобів навчання. Також студенти кафедри інформаційних систем є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри інформаційних систем активно співпрацює з навчальними і науковими установами, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.