Дисципліна

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

інформатики

Викладач (викладачі)

Старший викладач Ющук І.В.

Що буде вивчатися

Microsoft Office, Math Cad, Power Point

 

Чому це цікаво/треба вивчити

Для підготовки до вивчення спеціальних дисциплін за професійним спрямуванням

Чого можна навчитися

Робота з текстовими редакторами, застосовування табличного процесора EXCEL для вирішення різнопланових задач, виконання обчислень в математичній системі Math Cad, створення презентацій

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Отримані навички можуть бути використані під час подальшого навчання та  у майбутній професійній діяльності

Форма занять

Лекції, лабораторні роботи

Форма підсумкового контролю

екзамен