Дисципліна

Основи комп’ютерної інженерії та архітектура комп’ютерів

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Бобрівник К.Є.

Вимоги до початку вивчення*

Дискретна математика, Основи програмування та розробка алгоритмів

Що буде вивчатися

Логічні елементи, цифрові пристрої, складові ПК і  периферійні пристрої ПК для тестування і реалізації програмного забезпечення

Чому це цікаво/треба вивчити

Фундаментальні основи для побудови і функціонування ПК і пристроїв

Чого можна навчитися

Моделювати мікропроцесорні пристрої, збирати, розбирати ПК, налаштовувати ПЗ.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Знання і уміння допоможуть при виконанні збірки, налагодження і ремонту системного блоку ПК, є базою для дисципліни "Операційні системи"

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф.залік/екзамен