Дисципліна

Основи працевлаштування та психологія розвитку в ІТ-індустрії

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

3

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Бобрівник К.Є.

Вимоги до початку вивчення*

-

Що буде вивчатися

Взаємодія і управління в команді, розподіл та управління задач і проектів, моделювання робочих задач і основи ділового спілкування

Чому це цікаво/треба вивчити

Важливість використання етикету у діловому спілкуванні, розуміння кордонів, прав і обов’язків – це перший крок до успішної кар’єри

Чого можна навчитися

Залагодження складних робочих ситуацій, розробка резюме і етикет ділового спілкування

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Знання і вміння будуть корисні під час пошуку роботи і  проходження співбесід, а також співпраці в команді і фрілансу.

Форма занять

Практичні

Форма підсумкового контролю

диф.залік