Дисципліна

Обробка і розпізнавання зображень

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

2

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

Бобрівник К.Є.

Вимоги до початку вивчення*

Вища математика, Основи програмування і алгоритмічні мови

Що буде вивчатися

математичні основи обробки зображень алгоритми цифрової обробки графічної інформації, зокрема на основі деяких методів штучного інтелекту

Чому це цікаво/треба вивчити

Для розробки програмного забезпечення і інтелектуальних інформаційних систем для розпізнавання зображень і є актуальним для систем обробки інформації

Чого можна навчитися

Алгоритмів цифрової обробки за допомогою методів розпізнавання з використанням нейронних мереж, які є основою штучного інтелекту

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Обробка зображень, відеокадрів – для розробки програмного забезпечення для різних сфер життя людини, де є необхідність обробки графічної інформації, наприклад, ідентифікація відбитків пальців, у медицині, розпізнавання людини

Форма занять

Лекції, лабораторні

Форма підсумкового контролю

диф.залік/екзамен