Дисципліна

Проектування автоматизованих навчальних систем

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

інформаційних систем

Викладач (викладачі)

к.т.н., доц. Костіков М. П.

Вимоги до початку вивчення*

Що буде вивчатися

сучасні підходи до створення електронних засобів навчання, зокрема автоматизованих навчальних систем (АНС), покроково розглядається реалізація окремих функцій АНС: подання та візуалізація знань, додання інтерактивності, тестування та оцінювання знань, тренувальні вправи зі зворотним зв’язком, моделювання знань та збереження статистики, керування процесом навчання та його індивідуалізація, імітаційне моделювання результатів; базові технології для написання коду та GUI — C# та Visual Studio, СУБД — SQLite

Чому це цікаво/треба вивчити

створення АНС дозволяє зробити процес навчання будь-чого більш цікавим, ефективним та індивідуалізованим; загалом у наш час електронні засоби навчання та навчальні системи найрізноманітнішого призначення щодня використовуються мільйонами людей у всьому світі, і нині без цієї сфери вже неможливо уявити сучасні інформаційні технології

Чого можна навчитися

у результаті виконання лабораторних робіт ви створите повноцінну цілісну АНС за довільною тематикою, в якій буде реалізовано подання та візуалізацію знань, інтерактивність, тестування знань, тренувальні вправи зі зворотним зв’язком, моделювання знань та збереження статистики, керування процесом навчання та його індивідуалізація, імітаційне моделювання результатів

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

набуті знання та вміння стануть у пригоді як при роботі у сфері створення електронних засобів навчання, так і при створенні навчальних систем для власних цілей і завдань, аби зробити процес самостійного навчання більш цікавим та ефективним; крім того, загальні навички розроблення якісних та адаптивних графічних інтерфейсів можуть бути корисними і для створення програм іншого призначення

Форма занять

лекції та лабораторні роботи

Форма підсумкового контролю

іспит