Підсумки наукової роботи кафедри за 2019 рік

Підсумки наукової роботи кафедри за січень-травень 2019 року

Підсумки наукової роботи кафедри за 2018 рік

Підсумки наукової роботи кафедри за січень-травень 2018 року

Підсумки наукової роботи кафедри за 2017 рік

Наукова робота є одним з першорядних завдань діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Науково-дослідна робота кафедри інформаційних систем передбачає розроблення методологічних та алгоритмічних підходів, програмних застосунків для інтелектуальної підтримки рішень у системах управління харчовими підприємствами та удосконалення навчального процесу. Співробітники кафедри працюють над розв’язанням ряду наукових проблем, щорічно публікують  близько 25 наукових статей, приймають участь у близько 30 міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях, де виступають із 25-30 доповідями. До переліку входять міжнародні науково-технічні та науково-практичні конференції: «Комп’ютерні системи та мережеві технології (CSNT)», «Системний аналіз та інформаційні технології», «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Міжнародна конференція з автоматичного управління, «Комп’ютерні системи та мережеві технології», що проводяться у Києві та інших містах України, а також за кордоном.

Кафедра інформаційних систем бере участь у науково-дослідній роботі університету: проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів; складає щорічні звіти за підсумками НДР; виконує щорічну атестацію аспірантів кафедри; обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів досліджень; розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами; організовує науково-дослідну роботу студентів; здійснює щорічну підготовку студентів для участі в олімпіадах державного і міжнародного рівня.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Клубна радіостанція» під керівництвом доцента к.т.н. А. О. Мошенського, напрям роботи якого є телекомунікаційні мережі та передача даних. Між кафедрою інформаційних систем і Каунаським технологічним університетом Литви у 2012 р. заключено договір про міжнародне співробітництво – обмін студентами з метою їх навчання.

Щорічно команди студентів різних курсів приймають участь в олімпіадах і школах із програмування різного рівня: внутрішньовузівських і міжнародних. А саме у Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С. О. Лєбєдєва та В. М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародній літній школі з програмування і Міжнародній зимовій школі програмістів для студентів вищих навчальних закладів.

В 2006 році кафедра приймала участь в організації Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої технічної вищої технічної освіти в умовах інформатизації  суспільства та входження України в Болонський процес». Спільно з кафедрою автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій у 2009 було проведено Науково-технічну конференцію «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами».