Загальна тема науково-дослідної роботи кафедри (на червень 2017 — травень 2022 р.) — «Дослідження та впровадження інформаційних технологій у галузях харчової промисловості та освіті», № ДР 0117U003475.

Напрями наукової роботи викладачів нашої кафедри:

проф. Самсонов В. В., асист. Пєтухов В. Р.
Методи та моделі інформаційної технології групового прийняття рішень при плануванні виробництва машинобудівного підприємства

проф. Сільвестров А. М., асист. Логвин Т. В.
Розроблення елементів та інформаційних систем коректної цілеспрямованої на головну ціль ідентифікації об’єктів харчової промисловості

доц. Андріюк О. П.
Дослідження та розробка алгоритмів генетичного наслідування в інтелектуальних системах

доц. Бобрівник К. Є.
Дослідження та розроблення систем навчання

доц. Горлова Т. М.
Дослідження та впровадження сучасних інформаційних технологій для дистанційного навчання

доц. Загоровська Л. Г., доц. Грибков С. В., доц. Бойко Р. О.
Моделювання, реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств

доц. Костіков М. П.
Впровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови

доц. Мошенський А. О.
Інформаційна технологія прогнозування якості радіозв’язку на основі звітів змагань із радіоспорту

доц. М’якшило О. М., доц. Харкянен О. В., асп. Брацький В.
Інтелектуальний аналіз даних у нових інформаційних технологіях прийняття рішень

ст. викл. Ліманська Н. В.
Дослідження та розроблення інтелектуальних моделей підсистем підтримки прийняття рішень харчових виробництв

ст. викл. Мазуренко О. О.
Дослідження та розроблення інтелектуальних web-технологій у системах навчання

асист. Струнін І. В.
Автоматизоване управління використанням енергоресурсів пивзаводу