Дисципліна

Сучасні методології розробки ІТ-проектів

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

4

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформаційних систем

Викладач (викладачі)

М'якшило О.М.

Вимоги до початку вивчення*

Управління ІТ проектами

Що буде вивчатися

В курсі проводиться огляд і порівняння різних методологій та технологій управління ІТ проектами: Waterfall, Agile(Scram та Kanban), Спіральної методології тощо

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема є актуальною, особливо для стартапів, бо вибір методології визначає терміни та якість виконаних робіт, з урахуванням бюджету. Ефект мозкового штурму та командної роботи може бути більшим за традиційні методи розробки проектів

Чого можна навчитися

Набути навичок розробки проекту у спіральній методології, на основі використання мови UML. Планувати розробку проекту з використанням однієї з технологій Agile.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Використати в магістерській роботі. Вміти обирати потрібну методологію розробки проектів, на основі наявних критеріїв, в подальшій професійній діяльності

Форма занять

Лекції і лабораторні

Форма підсумкового контролю

Екзамен