Дисципліна

Системи обробки знань

Ступінь, що здобувається

магістр

Курс

1

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

інформаційних систем

Викладач (викладачі)

к.т.н., доц. Костіков М. П.

Вимоги до початку вивчення*

Що буде вивчатися

сучасні підходи до опису та моделювання знань у інформаційних системах, зокрема створення баз знань, методи комп’ютерної лінгвістики та опрацювання природної мови, аналізу текстів тощо для розв’язання прикладних завдань (перевірка правопису, автокорекція, класифікація тексту за тематикою, генерація тексту, створення чат-ботів та ін.); серед технологій — OWL, RDF, RSS, Semantic Web, WordNet, NLTK і мова програмування Python.

Чому це цікаво/треба вивчити

методи обробки знань мають широку сферу застосування в сучасному світі, зокрема при аналізі інформації з текстів, створенні діалогових систем, описі різних галузей знань, навчанні тощо

Чого можна навчитися

моделювати та описувати для комп’ютерного опрацювання знання з різних сфер; аналізувати тексти та реалізовувати інтелектуальний пошук за змістом, перевірку правопису та автокорекцію, класифікацію тексту за тематикою, автоматичну генерацію тексту; створювати чат-ботів; розробляти програмні засоби мовою Python тощо

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

набуті знання та вміння стануть у пригоді при роботі в галузі комп’ютерної лінгвістики та загалом при роботі з опрацюванням текстів; створенні систем, заснованих на знаннях із певної сфери; описі знань для комп’ютерного опрацювання; аналізі інформації для різних цілей, а також у наукових дослідженнях

Форма занять

лекції та лабораторні роботи

Форма підсумкового контролю

іспит