Нижче наведено перелік навчальних дисциплін, що викладаються студентам спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» викладачами нашої кафедри (2017/18 н.р.).

1 курс:

 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 • Інженерна та комп'ютерна графіка

2 курс:

 • Чисельні методи
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Технології створення програмних продуктів
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 • Електротехніка та електроніка
 • Автоматизація бухгалтерського обліку
 • Технології комп'ютерного проектування

3 курс:

 • Теорія прийняття рішень
 • Операційні системи
 • Системний аналіз
 • Моделювання систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Комп'ютерні мережі
 • Захист та завадостійка обробка даних в КСОІУ
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Крос-платформне програмування
 • Технології захисту інформації
 • Математичні методи дослідження операцій

4 курс:

 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Web-технології та  Web-дизайн
 • Проектування інформаційних систем
 • Управління IT-проектами
 • Прикладна теорія надійності
 • Системи та засоби передачі даних
 • Засоби мультімедіа в нових інформаційних технологіях

5 курс (магістратура, спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології»):

 • Математична теорія систем
 • Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень
 • Теорія ідентифікації
 • Клієнт-серверні технології розроблення БД
 • Case-технології  реінжинірингу бізнес-процесів
 • Спіральна методологія розробки систем
 • Системи обробки знань
 • Сучасні корпоративні інформаційні системи
 • Комп'ютерні мережі нового покоління
 • Математичні методи моделювання навколишнього середовища
 • Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів

5 курс (магістратура, спеціалізація «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг») - додатково:

 • Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації
 • Еколого-економічна оптимізація виробництва
 • Імітаційне моделювання екологічних процесів та систем
 • Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно небезпечних ситуацій
 • Моніторинг та методи контролю довкілля