Дисципліна

Вступ до комп’ютерних наук

Ступінь, що здобувається

бакалавр

Курс

1

Обсяг (кредити)

6

Мова викладання

українська

Кафедра

Інформатики

Викладач (викладачі)

ст.викл. Сєдих Ольга Леонідівна

Що буде вивчатися

Текстовий редактор MS Word (основи роботи з тестовими документами, різні способи їх оформлення та форматування; створення математичних формул, зносок, автозмісту, колонтитулів, таблиць, графічних об‘єктів тощо).

Програма створення презентацій MS PowerPoint.

Табличний редактор MS Excel (створення, заповнення, редагування та форматування електронних таблиць; проведення обчислень з використанням формул і бібліотечних функцій; графічне подання даних; упорядкування даних у таблицях, фільтрація, обчислення проміжних та результуючих підсумків; засоби «Поиск решения», «Подбор параметра» для рішення різного типу задач.

Математичний пакет MathCAD (виконання різних обчислень; прийоми роботи з векторами та матрицями; виконання символьних обчислень; побудова різних графіків функцій, а також інструменти їх редагування, форматування і налаштування; створення анімаційних файлів).

Чому це цікаво/треба вивчити

Отримані знання можуть знадобитися при оформленні звітів з лабораторних та практичних занять, курсових робіт, звітів практик, кваліфікаційної роботи;  при створенні мультимедійних презентацій; при виконанні обчислень в таблицях, візуалізації табличних даних, рішенні оптимізаційних задач; виконання обчислень в числовому і символьному вигляді, побудові графіків різних типів

Чого можна навчитися

Створення та редагування текстової інформації, обробка інформації в середовищі електронних таблиць, подання інформації у вигляді презентацій, виконання науково-інженерних розрахунків в MathCAD.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Застосовувати у подальшому навчанні для опанування дисциплін гуманітарно-економічної підготовки, загальної фахової підготовки, професійного і практичного спрямування

Форма занять

Лекції та лабораторні

Форма підсумкового контролю

Екзамен