Особисті файли викладача

Бобрівник Катерина Євгенівна

доцент,
кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

Секретар кафедри інформаційних систем.

Закінчила магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови; комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера; операційні системи; організація баз даних та знань; моделювання систем.

Кураторка групи студентів 3 курсу.

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання.

Відповідальна за контроль наповнення курсів кафедри інформаційних систем на сайті дистанційного навчання НУХТ.

Авторка понад 40 публікацій.

Авторка електронних засобів навчання.

Напрям науково-дослідної роботиДослідження та розроблення систем навчання

​Викладацька: А-338: (044) 287-92-46

Навчально-методичні видання до дисциплін (співавтор):

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=7495

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=8978

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=8979

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=10300

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=1292

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=2434