Особисті файли викладача

Бобрівник Катерина Євгенівна

старший викладач,
кандидат технічних наук

Старший викладач, кандидат технічних наук.

Закінчила магістратуру факультету автоматизації та комп’ютерних систем НУХТ за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

Викладає дисципліни: основи програмування та алгоритмічні мови; комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера; операційні системи; організація баз даних та знань; моделювання систем.

Куратор групи студентів 3 курсу.

Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання.

Відповідальна за контроль наповнення курсів кафедри інформаційних систем на сайті дистанційного навчання НУХТ.

Автор 40 публікацій.

Автор електронних засобів навчання.

Напрям науково-дослідної роботиДослідження та розроблення систем навчання

​Викладацька: А-338: (044) 287-92-46

Навчально-методичні видання до дисциплін (співавтор):

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=7495

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=8978

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=8979

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=10300

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=1292

http://library.nuft.edu.ua/ebook/download.php?ID2=2434