Особисті файли викладача

Бойко Регіна Олегівна

доцент,
кандидат технічних наук

Закінчила магістратуру НУХТ у 2010 році, аспірантуру — в 2013 р.

Працює на кафедрі з 2010 р.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

25 червня 2020 р. Вченою радою НУХТ присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформаційних систем, рішення підтверджено колегією МОН 24.09.2020 р.

Викладає дисципліни: методи та системи штучного інтелекту; web-технології та web-дизайн; комп’ютерні технології.

Виконує обов’язки секретаря ДЕК по захисту бакалаврських робіт.

Автор 12 публікацій.

Науково-педагогічний напрямок – Інформаційні технології управління в умовах невизначеності.

Напрям науково-дослідної роботиМоделювання, реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств.

Викладацька: А-338: (044) 287-92-46