Особисті файли викладача

Джуренко Тетяна Сергіївна

аспірант

Аспірант.

Закінчила НУХТ у 2013 році.

З 2013 по 2017 рр. працювала асистентом кафедри інформаційних систем.

Працює над кандидатською дисертацією.

Викладала дисципліни: управління ІТ-проектами, організація баз даних та знань.

Виконувала обов’язки секретаря ДЕК по захисту магістерських робіт.

Автор 11 публікацій.

Напрям науково-дослідної роботиІнтелектуальний аналіз даних у нових інформаційних технологіях прийняття рішень.

Викладацька: А-338: (044) 287-96-77

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Analysis of Text Mining methods in Web search, Tetyana Dzhurenko, Elena Myakshylo, Galina Cherednіchenko, Ukrainian Food Journal, Volume 4, Issue 3 2015, 508-519

Аналіз методів Text Mining в задачах кластеризації документів, Джуренко Т. С., М'якшило О. М., 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, К.: НУХТ, 2015р. – Ч.2., С.341

3. Онтологія як засіб підвищення ефективності пошуку інформації, М’якшило О.М., Джуренко Т.С., ІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно- технічними та технологічними комплексами», 190

4. Розвиток хмарних обчислень в управлінні ІТ проектами, Буток А.М., Джуренко Т.С., ІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно- технічними та технологічними комплексами», 140

5. Дослідження методу пошуку маркетингових даних в мережі Internet, М’якшило О. М., Джуренко Т.С., Романенко В.М., , LXXII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, 367

6. Веб-додаток для реалізації пошуку маркетингових даних, Віталій Романенко, Тетяна Джуренко, Олена М’якшило, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки   молоді –  вирішеню проблем харчування людства у XXI столітті”, 338

7. The use of the ontological approach for the market data analysis, Tetyana Dzhurenko, Elena Myakshylo, Vitaliy Romanenko, 8th Central European Congress on Food 2016, 202

8. Аналіз типових систем керування контентом (CMS), Артем Братанов, Тетяна Джуренко, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки   молоді –  вирішеню проблем харчування людства у XXI столітті”, 312

9. Інтелектуальні технології Text Mining, Тетяна Джуренко, Владислав Брижалов, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки   молоді –  вирішеню проблем харчування людства у XXI столітті”, 321

10. Реалізація методу пошуку даних на основі семантичного аналізу, Нікіта Дугінець, Тетяна Джуренко, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, спірантів і студентів “Наукові здобутки   молоді –  вирішеню проблем харчування людства у XXI столітті”, 323

11. Технологія NFC та її впровадження в електронну систему оплати проїзду в громадському транспорті, Роман Синкевич, Тетяна Джуренко, 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки   молоді –  вирішеню проблем харчування людства у XXI столітті”, 341