Особисті файли викладача

Гладка Мирослава Вікторівна

старший викладач

Викладацька: А-338: (044) 287-96-77

Старший викладач.

Закінчила НУХТ у 2003 році.

Працює на кафедрі з 2004 р.

Закінчила аспірантуру НУХТ, працює над кандидатською дисертацією.

Секретар кафедри інформаційних систем.

Викладає дисципліни: управління ІТ-проектами; технології комп’ютерного проектування; технологія створення програмних продуктів.

Впроваджувала систему електронного документообігу OPTiMA-WorkFlow на підприємствах України. Працювала бізнес-аналітиком у "Сітронікс інформаційні технології" ("Квазар-Мікро Техно"). Аналітик-тестувальник у компанії "Ітнерготель" - впровадження систем управління HoReCa.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kjdD0u4AAAAJ

Науково-педагогічний напрямок – дослідження й системний аналіз діяльності підприємств, інжиніринг та автоматизація бізнес-процесів.

Напрям науково-дослідної роботиМоделювання, реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств.

 

Публікації

 1. Дослідження та розробка системи підтримки прийняття рішень для удосконалення виробничої діяльності машинобудівного підприємства на базі технології CRM i MRP II, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 70 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, К.: НУХТ, 2004р. – Ч.2., С.119-120
 2. Дослідження та розробка механізму керування інформаційними потоковими процесами відділу маркетингу , [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., Наукові праці НУХТ. Додаток до журналу №15, К., НУХТ – 2004. – С. 87
 3. Автоматизація керування потоками робіт і організація конфіденційного документообігу у великих і середніх організаціях , [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 11 Всеукраїнська наукова конференція. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Секція: проблеми прикладної та теоретичної інформатики, К., НУХТ - 2004р. – С125
 4. Застосування технології WorkFlow при впровадженні стандарту ISO 9000 при автоматизації великих та середніх підприємств. [Текст],  Гладка М.В., Редькіна М.О., Міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження теорія та експеримент", Полтава - 2005 р., Том 6, С 12 -14
 5. Особливості автоматизації потоків робіт на ВАТ «Київський маргариновий завод» , [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 71 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, К.: НУХТ, 2005р - Ч.2., С.- 119
 6. Реалізація концепції ISO на базі технології WorkFlow, [Текст],  Гладка М.В., Редькіна М.О., Журнал ComputerWorld/ Україна. К.,2005. №27(508), С. 25
 7. WorkFlow- проводник изменений [Текст],  Гладка М.В., Василенко А.В., Журнал «IT-Менеджер» №6(12), К., 2005. С 9-13
 8. Система управления потоками работ OPTiMA-WorkFlow [Текст],  Гладка М., Ткаченко А., Журнал «Секретарь-референт», № 05(30),К., 2005, С. 68-70
 9. Реінжиніринг бізнес-процесів на основі сучасних інформаційних технологій , [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 72 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів,К.: НУХТ, 2006р. –С.126-127
 10. Вибір методологій автоматизації технологічного об’єкту, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., Автоматизація виробництва, 2006р. - С.
 11. Оцінка і вибір CASE-засобів для опису бізнес-процесів організації, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 73 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів,  К.:  НУХТ, 2007р., Ч.2., С.-140
 12. Технологія вибору CASE-засобу на базі типового рішення, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 74 наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, К.:  НУХТ – 2008 – С. 372
 13. Використання багатофакторної моделі в системі планування харчового виробництва, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, К.:  НУХТ – 2012 – С.333-334
 14. Особливості прогнозування попиту методом ковзного середнього на харчових підприємствах, [Текст],  Гладка М.В., Камінсь-кий Г.А., 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, К.:  НУХТ – 2012 – С.337
 15. Застосування стандартів європейського союзу до державних служб, [Текст],  Гладка М.В., Макушева К., 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, К.:  НУХТ – 2012 – С.337-338
 16. Розробка автоматизованої системи контролю безпечності м’ясопереробного підприємства, [Текст],  Гладка М.В., Фоменко І., 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, К.:  НУХТ – 2012 – С.340
 17. Процесно-орієнтоване управління якістю харчових виробів, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., ХІХ міжнародна конференція з автоматичного управління, Автоматика/ Automatics -2012, «Проблеми управління та інформатики», К., НУХТ – 2012
 18. Процесно-орієнтоване управління якістю харчових виробів, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., UKRAINIAN FOOD JOURNAL № 3, Kиїв 2012, с 78-82
 19. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2012. – 83 с. 
 20. Гнучкі методології розроблення програмних продуктів і їх використання в проектуванні інформаційних систем, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., 79 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», — К.: НУХТ, 2013 р. — Ч. 2., с. 608-610
 21. Управління проектуванням життєвого циклу програмних продуктів з допомогою PDM технологій, [Текст],  Гладка М.В., Майстренко А.С., 79 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», — К.: НУХТ, 2013 р. — Ч. 2., с. 640-642
 22. DEVELOPING MODELS OF QUALITY FOOD PRODUCTS, [Текст],  Gladka Myroslava, Khlobystova Olga, Congress NEEFood-2013, NUFT, Kyiv, Ukraine
 23. Розробка плану проектних робіт, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Информационные технологии // научный журнал. - Харьков: Технологический центр, 2013. – №3/2(63), с.34-38.
 24. Вибір методу захисту інформації в системах документообігу, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2013. c. – №26(999), с.20-25.
 25. Використання процесно-орієнтованого підходу при реалізації продукції з обмеженим терміном зберігання, [Текст],  Гладка М.В., Хлобистова О.А., Бровченко Н.Н., ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,  ЗБІРНИК ТЕЗ, НУХТ, К., 14-15 листопада, 2013, c. 61-62
 26. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2013. – 178 с.
 27. Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с.
 28. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 108 с. 
 29. Використання FUZZY-технології при створенні плану проектних робіт, [Текст],  Гладка М.В., 80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», — К.: НУХТ, 2014 р. —Ч. 2., с. 475-477
 30. Технології управління проектами, [Текст],  Гладка М.В., Майстренко А.С., 80 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», — К.: НУХТ, 2014 р. —Ч. 2., с. 501-502
 31. Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014.– 91 с. 
 32. Хлобистова О. А. Технології захисту інформації [Електронний ресурс]: навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, Ю. Г. Савченко, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 84 с.
 33. Основи патентознавства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг», денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.
 34. Технологія створення програмних продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. А. Литвинов, М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014. 
 35. Використання модулів заохочення клієнтів в автоматизованих системах HoReCa, [Текст],  Гладка М.В., Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», — К.: НУХТ, 2014 р. —с. 567
 36. Хмарні обчислення та їх використання закладами освіти, [Текст], Левун А.В., Гладка М.В., Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», — К.: НУХТ, 2014 р. —с. 740
 37. Організація процесу сервісного обслуговування на основі звернень клієнтів, [Текст], Майстренко А., Гладка М.В., Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», — К.: НУХТ, 2014 р. —с. 735
 38. Розмежування пріоритетів при плануванні проекту АС, [Текст],  Гладка М.В., Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», — К.: НУХТ, 2014 р. —с. 736
 39. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» заочної форми навч. / уклад. М.В. Гладка, М.О. Кіктєв, Р.О. Бойко – К. НУХТ, 2014.– 58 с.
 40. Гладка, М. В. Використання методу «стартапів» при плануванні проекту / М. В. Гладка // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 176-177.
 41. Васильченко, А. О. Управління людськими ресурсами у науковій діяльності інноваційної організації / А. О. Васильченко, М. В. Гладка // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 169-170.
 42. Гладка М.В., ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ / М.В. Гладка, К.Є. Бобрівник, А.В. Левун // Наукові праці НУХТ 2014. Том 20, №6 – К. НУХТ, 2014. С. 131-135
 43. Бобрівник К. Є.  Проектування віртуальної навчальної лабораторії для студентів технічно-технологічних спеціальностей / К. Є. Бобрівник, М. В. Гладка, М. О. Кіктєв // Енергетика і автоматика . - 2014. - № 3. - С. 18-23. 
 44. Гладка М.В., USING FUZZY-TECHNOLOGY FOR CREATION TERM PLANPROJECT OF WORKS // ЕНЕРГЕТИКА І АВТОМАТИКА, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ), ISSN: 2223-0858, №4, К, 2014, ст. 3 (ст. 6), (Гладка М. В. Використання fuzzy-технології при створенні плану проектних робіт // Енергетика і автоматика, № 4(22), 2014.- К., НУБіП України, 2014. - C. 33-40.)
 45. Гладкая М.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ ПЛАНА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ / М.В.Гладкая,  О.А. Хлобыстова, Л.Г. Загоровская, Е.М. Мякшило // ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ, (Уральський научный вестник, Казахстан), № 51 (130), 2014, Серия: Технические науки, Математика, Медицина. – г. Уральск.: Уралнаучкнига, 2015. С.45-49 
 46. Гладка М.В., Організація процесу онлайн навчання. Міжнародна наукова конференція ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, 17-18 БЕРЕЗНЯ 2015 р. .– К. : НУХТ, 2014. – С. 166-168.