Особисті файли викладача

Грибков Сергій Віталійович

доцент,
доктор технічних наук

Завідувач кафедри інформатики.

Доцент, доктор технічних наук.

У 2003 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» (диплом магістра з відзнакою КВ № 22310518).

Кандидат технічних наук із 2013 року. Дисертацію захистив 27 лютого 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету харчових технологій за спеціальністю 05.13.06 «інформаційні технології» (диплом ДК № 015082).

Доктор технічних наук із 2021 року. Дисертацію захистив 12 травня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.204.01 Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 19 років (усі в НУХТ).

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

  • вересень 2002 р. – листопад 2006 р. - асистент кафедри інформаційних систем НУХТ за сумісництвом;
  • 15.11.2006 р. – 04.10.2009 р. – асистент кафедри інформаційних систем НУХТ;
  • 05.10.2009 р. – 09.02.2014 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем НУХТ;
  • 10.02.2014 р. – до теперішнього часу  – доцент кафедри інформаційних систем НУХТ.

Грибков Сергій Віталійович читає лекційні курси, веде практичні і лабораторні заняття для студентів денної та заочної форм навчання.

Основні курси:

  • «Клієнт-серверні технології розроблення БД»;
  • «Основи програмування та алгоритмічні мови».

Веде сертифікатну програму  «Розробка програмного забезпечення мовою Java».

Виконував обов’язки відповідального секретаря відбіркової комісії факультету АКС у 2015, 2016, 2017 роках.

Читає лекції, веде курсове проектування та практичні заняття, надає консультації, приймає заліки та іспити, здійснює керівництво виконанням дипломних проектів бакалаврів, залучає студентів до винахідницької та науково-дослідної роботи, здійснює керівництво та підготовку студентів для участі в міжнародних та всеукраїнських олімпіадах із програмування.

Бере участь у методичному забезпеченні навчального процесу з дисциплін кафедри, які викладає.

Відповідальний за підготовку та участь студентів у олімпіадах різного рівня з програмування.

Має 142 публікації, в тому числі 23 статті у фахових і закордонних виданнях, 103 тези доповідей у матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових конференцій, 16 навчально-методичних праць.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wwlnDBgAAAAJ

Напрям науково-дослідної та педагогічної роботи — розробка систем підтримки прийняття рішень, мови програмування, розробка баз та сховищ даних, інтелектуальний аналіз даних, методи оптимізації системи.

Завдання науково-дослідної роботи на 2017–22 рр. — Моделювання, реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств.

Викладацька — А-338, телефон (044) 287-96-77

Пошта: sergio_nuft@i.ua