Особисті файли викладача

Ковалець Іван Васильович

професор,
доктор технічних наук

Професор, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» за 2007 рік у номінації «За наукові досягнення».

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка розповсюдження важких газів в атмосферному примежовому шарі» за спеціальністю 01.02.05.

У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Технології моделювання метеорологічних процесів із засвоєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень» за спеціальністю 05.13.06 — Інформаційні технології.

Працює на кафедрі з 2016 р.

Викладає дисципліни: імітаційне моделювання екологічних процесів; математичні методи моделювання.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=tI_iCYEAAAAJ

Викладацька: А-338