Особисті файли викладача

Кургаєв Олександр Пилипович

професор,
доктор технічних наук

Професор, доктор технічних наук.

Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки.

Провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий стаж — більше 37 років.

У 1968 році закінчив кафедру напівпровідників радіофізичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за фахом напівпровідникова електроніка, , кваліфікація — радіофізик.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Проблемна орієнтація архітектури комп’ютерних систем обробки даних і знань» за спеціальністю 05.13.13 — Обчислювальні машини, системи та мережі.

Працює на кафедрі з 2011 року.

Викладає дисципліни: методи та системи штучного інтелекту; системи обробки знань.

Автор трьох монографій і близько 180 друкованих робіт, включаючи 77 винаходів і патентів з різних розділів комп'ютерної науки.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q-_vEcQAAAAJ

Науково-педагогічний напрямок – архітектура комп'ютерних систем обробки даних і знань; дослідження комп'ютерних систем обробки знань, представлених у формі наукової теорії.

Напрям науково-дослідної роботиСистеми обробки знань, представлених у формі наукової теорії.