Особисті файли викладача

Мухіна Катерина Євгеніївна

доцент,
кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

У 2017 році при Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання змін стану екологічної безпеки територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів» за спеціальністю 21.06.01 — «Екологічна безпека».

Із 2019 року працює на кафедрі інформаційних систем НУХТ.

Викладає дисципліни (лектор):

  • Еколого-економічна оптимізація виробництва;
  • Прийняття оперативних рішщено в умовах екологоічно-небезпечних ситуацій.

Авторка наукових і навчально-методичних праць із екологічної безпеки.