Особисті файли викладача

М’якшило Олена Михайлівна

доцент,
кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

Секретар спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 по захисту кандидатських дисертацій.

Закінчила у 1974 році Київський політехнічний інститут, факультет АЕПБ за спеціальністю «Обчислювальна техніка». Працювала у Київському інституті автоматики, приймала участь у розробці автоматизованих систем управління промисловими підприємствами, в тому числі для цукрових заводів.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Контроль информации и диагностирование микропроцессорных средств на основе естественной информационной избыточности в АСУ промышленного назначения» за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами».

Працює в НУХТ із 1998 р., на кафедрі — з 2002 р. 

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедрою, відповідає за складання навчальних планів, а також за організацію захисту магістерських робіт. Керує виконанням дипломних та магістерських робіт. Підготувала одного кандидата технічних наук. Керує науковою роботою двох аспірантів.

Викладає дисципліни: «Організація баз даних та знань», «Проектування інформаційних систем», «Спіральна методологія розробки систем».

Автор понад 40 наукових праць, в тому числі навчальних посібників, конспектів лекцій та понад двадцяти методичних розробок за наведеними дисциплінами. 

Науково-педагогічний напрямок – моделювання, розроблення та аналіз баз даних, OLAP-технології, CASE- технології, сучасні технології розроблення систем.

Напрям науково-дослідної роботиІнтелектуальний аналіз даних у нових інформаційних технологіях прийняття рішень.

Викладацька: А-338: (044) 287-96-77