Особисті файли викладача

Ночвай Володимир Іванович

доцент, кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» у 2001 році.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території» за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання й обчислювальні методи.

Викладає дисципліни: еколого-економічна оптимізація виробництва; прийняття оперативних рішень.

Опубліковано близько 30 наукових праць 10 навчально-методичних розробок.

Науково-педагогічний напрямок – моделювання забруднення повітря, методи оптимізації, прийняття рішень в умовах невизначеності, інформаційні системи для управління якістю навколишнього середовища.