Особисті файли викладача

Поворознюк Назар Іванович

доцент, кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1978 р.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1991 р. отримав вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з 2003 р.

Викладає дисципліни: комп’ютерна схемотехніка; електротехніка та електроніка.

Автор 2 підручників, 3 посібників, 1 електронного засобу навчання та більше 90 праць, опублікованих у фахових наукових виданнях.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xi6nFucAAAAJ

Науково-педагогічний напрямок — теорія інформації та обробки сигналів.

Напрям науково-дослідної роботиДослідження та розроблення систем навчання.

Викладацька: А-338: (044) 287-92-46