Особисті файли викладача

Сільвестров Антон Миколайович

професор,
доктор технічних наук

Професор, доктор технічних наук.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 по захисту кандидатських дисертацій.

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1969 р.

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Беспоисковые компенсационные методы самонастройки моделей в задаче идентификации».

У 1984 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.01 — «Технічна кібернетика і теорія інформації».

Працює на кафедрі з 2006 р.

Під керівництвом проф. Сільвестрова А. М. було розроблено методику високоточного визначення аеродинамічних характеристик літальних апаратів у нелінійних диференційних рівняннях, які описують ці характеристики. В період 1985-1992 років виконано понад 20 бюджетних та госпрозрахункових НДР з цієї тематики, серед них комплекс розробок за міжгалузевою програмою “Політ” для провідних авіаційних підприємств НВО “Молния”, АНТК ім. Антонова, ЦНДІ автоматики та гідравліки (м. Москва), К.Б. Мікояна та ін. Об’єкти досліджень: космічний літальний апарат “Буран”, тактичні ракети, літаки М-17, МІГ-27, МІГ-29, АН-72, ТУ-154, ШЛ-18 та ін.

Читає курс лекцій із дисципліни: теорія ідентифікації.

Автор 8 монографій та понад 200 наукових статей, доповідей та авторських свідоцтв, підручника «Електротехніка з основами електроніки».

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=MznMUDIAAAAJ

Підготував 7 кандидатів наук та 2 докторів наук.

Науково-педагогічний напрямок – методи ідентифікації, автоматизації і оптимізації складних динамічних систем різної природи і призначення.

Напрям науково-дослідної роботиРозроблення елементів та інформаційних систем коректної цілеспрямованої на головну ціль ідентифікації об’єктів харчової промисловості.