Особисті файли викладача

Загоровська Лариса Григорівна

доцент,
кандидат технічних наук

Доцент, кандидат технічних наук.

У 1977 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «прикладна математика», кваліфікація — математик.

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонально-вартісна модель автоматизованої системи управління хлібопекарським виробництвом в ринкових умовах» за спеціальністю 05.13.06 — Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

Працює на кафедрі з 2002 р.

Викладає дисципліни: теорія прийняття рішень; CASE-технології; сертифікація та захист програмних продуктів; проектування інформаційних систем.

Відповідальна за профорієнтаційну роботу.

Автор 2 посібників та більше 70 методичних вказівок і наукових праць, опублікованих у фахових виданнях.

Науково-педагогічний напрямок – дослідження й системний аналіз діяльності підприємств, інжиніринг та автоматизація бізнес-процесів.

Напрям науково-дослідної роботиМоделювання, реінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств.

Викладацька: А-338: (044) 287-96-77