Особисті файли викладача

Зеленський Кирило Харитонович

професор, кандидат технічних наук

Професор кафедри інформаційних систем.

Кандидат технічних наук, доцент.

У 1969 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «математика».

У 1975 році захистив кандидатську дисертацію.

У 1979 році отримав вчене звання доцента.

Працює на кафедрі з 2017 року.

Викладає дисципліни: комп’ютерні мережі.

Автор монографії, 8 навчальних посібників та понад 70 наукових статей у фахових виданнях.

Науково-педагогічний напрямок – Математичні методи моделювання складних об’єктів і систем.